Školský výlet

Žiaci 2.B a 2.C sa 24.6. zúčastnili školského výletu na Alpinke. Najprv cestovali detskou železničkou z Čermeľa. Každému sprievodca označil cestovný lístok a potom si už užívali romantickú jazdu prírodou.  Na Alpinke mali príjemný indiánsky program, kde si vyskúšali svoje netradičné pohybové zručnosti. V škole si vytvorili aj pestrofarebné indiánske čelenky a tak mali aj  skutočný indiánsky pocit. Počasie bolo krásne, slnečné. V prírode strávili pekné dopoludnie a na konci školského roka to bolo aj zaslúžené. Indiáni hurá na prázdniny!