PYTAGORIÁDA

V dňoch 12.12.2023 a 13.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4.ročníka. Do okresného kola postupujú úspešní riešitelia. Z 3.roč. 19 žiakov a zo 4. ročníka 13. žiakov. Do súťaže sa zapojilo 53 žiakov druhého stupňa, ktorí úlohy riešili online. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.

 

Úspešní riešitelia sú:

 1. ročník 
 1. miesto Dorota Feňovčíková (5.A), Platon Omelchenko (5.A)
 2. miesto Ján Capko (5.B)

 

 1. ročník
 1. miesto Ema Fedoročková (6.B)
 2. miesto Diana Verbytska (6.B)
 3. miesto Adrián Gríger (6.C)

 

 1. ročník
 1. miesto Martina Antošová (7.B)
 2. miesto Ján Jakubišin (7.B)
 3. miesto Lucia Gočiková (7.C), Michal Vajda (7.A)
 4. miesto Róbert Šudík (7.C)

 

 1. ročník
 1. miesto Dominik Feňovčík (8.A)
 2. miesto S. Macko (8.roč.)
 3. miesto Branislav Grega (8.A)