Pytagoriáda – okresné kolo – 2022/2023

V dňoch 20.3.2023 a 21.3.2023 sa úspešní riešitelia školského kola zúčastnili okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.  Úspešným riešiteľom okresného kola blahoželáme.

 

Úspešní riešitelia
P.č. Meno a priezvisko Trieda Žiaka pripravoval
1 Beáta Gločeková 3.C PaedDr.Zuzana  Hančikovská
2 Lucas Šudík 3.A Mgr. Jana Gáliková
3 Richard Pčola 3.A Mgr. Jana Gáliková
4 Volodymyr  Levchenko 3.A Mgr. Jana Gáliková
5 Sofia Borzová 3.A Mgr. Jana Gáliková
6 Dorota Feňovčíková 4.A Mgr. Ľudmila Petrisková
7 Martina Antošová 6.B Mgr. Viktória Kajlová
8 Róbert Šudík 6.C Mgr. Viktória Kajlová
9 Dominik Feňovčík 7.A Mgr. Dagmar Babejová
10 Samuel Macko 7.A Mgr. Dagmar Babejová
11 Oliver Sabol 8.A Mgr. Marianna Pavelčáková
12 Lukáš Kotian 8.A Mgr. Marianna Pavelčáková