Otvorená hodina pre predškolákov

Dňa 1.3.2023 sa na našej škole uskutočnila otvorená hodina pre predškolákov z MŠ Bukureštská č.1 a č. 3.
Malí predškoláci prišli do našej veľkej školy, do 1.A triedy,kde videli ako sa prváci učia, ako píšu, čítajú, riešia rôzne zaujímavé a tvorivé úlohy. Niektoré úlohy vyriešili aj šikovní predškoláci. V závere hodiny si všetci účastníci otvorenej hodiny spoločne s pani učiteľkami zatancovali ľudovú hru- Mám ručníček, mám.
Z našej školy odchádzali maličkí budúci prváčikovia plní radosti, s darčekom. ktorý im bude pripomínať tento deň vo veľkej škole.
Príspevok napísala p. uč. Kičurová, triedna učiteľka 1.A triedy.