Opäť sme si na našej škole zašportovali a zasúťažili

Dňa 10.6. 2022 sa na našej škole konal už druhý ročník stolnotenisového turnaja o pohár starostu mestskej časti Košice, sídlisko Ťahanovce. Zúčastnili sa ho žiaci troch sídliskových škôl – ZŠ Belehradská, ZŠ Bruselská a CZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská.

Hralo sa na štyroch stoloch v štyroch kategóriách – mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci. Súťažilo sa v kategórii družstiev, ale vyhodnotili sme aj najlepších jednotlivcov .

 V kategórii družstiev sa na prvom mieste umiestnila  a pohár z prvého ročníka obhájila ZŠ Bruselská. Na druhom mieste sa umiestnila naša ZŠ Belehradská a na treťom mieste CZŠ Juhoslovanská. Za jednotlivcov boli z našej školy odmenení žiaci: Dajana Jánošová, Kamilka Kováčová, Ján Jakubišin a Daniel Bodo.

Všetci  boli odmenení medajlami a vecnými cenami, ktoré im budú pripomínať toto skvelé športové dopoludnie.