Ocenenie úspešných žiakov v školskom roku 2021/22

V posledný deň školy sa nerozdávajú len vysvedčenia, ale aj ceny za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Okrem športových, vedomostných a umeleckých súťaží boli tento rok ocenení aj žiaci, ktorí svojimi činmi prispeli k dobru iných.

Všetkým oceneným ďakujeme za ich ochotu a úsilie a do budúcna im prajeme len to najlepšie.