Neformálne vzdelávanie v Národnej banke Slovenska

Projekt 5peňazí, ktorý je realizovaný Inštitútom vzdelávania NBS, prebieha už od roku 2020 a naša škola sa už tretí rok zúčastňuje na neformálnom vzdelávaní tohto projektu. Skupiny deviatakov
strávili dopoludnie v košickej pobočke Národnej Banky, kde pod vedením lektorky absolvovali trojhodinový workshop na tému „Príjem a práca“. Praktické aktivity a úlohy, tiež simulované situácie
z reálneho života boli výbornou lekciou finančnej gramotnosti. To čo žiaci na tomto vzdelávaní získali, naplno prepájajú a vnášajú do hodín občianskej náuky, kde sa deviaty ročník tematicky drží práve sveta ekonomiky, financií a podnikania.