Návšteva z MŠ

Dňa 5.3. 2024 navštívili žiaci z prípravky MŠ Čínska 1.B triedu. Zúčastnili sa otvorenej hodiny TSV. mali pripravené rôzne športové aktivity ako prekážkovú dráhu, cvičenia s loptou, kondičné cvičenia a pod.

Žiaci z MŠ spolu s prvákmi boli veľmi šikovní a všetky činnosti sa im páčili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a na opätovné stretnutie.