Návšteva predškolákov v 1.C

Dnes 20.12. nás navštívili predškoláci z MŠ Budapeštianska 3. Žiaci sa veľmi potešili. Oboznámili ich s režimom v škole . Pochválili sa prácou s interaktívnou tabuľou, čítaním šlabikára a počítaním v PZ. Do učenia sa zapojili aj predškoláci. Nakoniec si spoločne zaspievali a zatancovali na vianočné piesne. Vzájomne si vymenili darčeky.  V triede vládla príjemná predvianočná nálada. Obe p. učiteľky sa dohodli na návšteve školákov v MŠ.