Návšteva p. spisovateľky Gabriely Futovej

26.5. našu školu navštívila p. spisovateľka G. Futová. V knižnici nu ňu čakalo niekoľko  nedočkavých žiakov druhákov, tretiakov, ale aj deti z jednej sídliskovej MŠ. P. spisovateľka sa potešila ich záujmu a celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Žiaci ju pozorne počúvali, pýtali sa, čítali úryvky z jej kníh, niektorí recitovali jej príbehy a na záver si aj zasúťažili. Pani knihovníčka Agi viedla besedu pútavo a nechýbal ani úsmev a smiech z jej príhod. Na záver deťom dala vlastnoručné autogramy. A od teraz už v Čítanke jej meno nebude neznáme, veď navštívila našu školu a je už naša známa.