iBobor 2023

Ako každý rok, aj tento rok boli hodiny informatiky v týždni od 6.11. do 10.11.2023 venované celoeurópskej logickej súťaži iBobor. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách a viacero úspešných riešiteľov máme v každej z nich.

Najvyššie skóre získali títo žiaci:

  • v kategóriií Drobec (2. a 3. ročník) –  Eliška Bobáková z 2.A.
  • v kategórii Bobrík (4. a 5. ročník) – Lucia Kotianová a Richard Pčola zo 4.A, Beáta Gločeková zo 4.C, Dorota Feňovčíková z 5.A, Oliver  Tomčík a Alexandra Čavarová z 5.C, Ján Capko a Zuzana Melničáková z 5.B
  • v kategórii Benjamín (6. a 7. ročník) – Simona Zajarošová zo 6.B a Laura Sauerová zo 7. A
  • v kategórii Kadet (8. a 9. ročník) – Dominik Feňovčík z 8.A

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme.