Finančná gramotnosť – ŽIVOT A PENIAZE 1. ročník

V uplynulých dňoch sa v prváckych triedach uskutočnila séria prednášok a aktivít finančnej gramotnosti na tému Život a peniaze, ktorá sa u detí stretla s pozitívnym ohlasom. Deti spoznávali hodnotu mincí a bankoviek. Získané vedomosti si precvičili aj na praktických ukážkach.