Exkurzia Kokšov Bakša

S cieľom vzbudiť v žiakoch priaznivý vzťah vo vzťahu k ochrane životného prostredia sa uskutočnila v dňoch 25. a 26. septembra 2023 exkurzia do Kokšov Bakše.

Zúčastnili sa jej žiaci 4. ročníka (4.A, 4.B) a v rámci nej navštívili prevádzku zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) spojenú s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

 V súčastnosti tam dochádza k ekologickému  a efektívnemu spaľovaniu odpadov a jeho energetickému využitiu, čo sa dá v našich podmienkach dosiahnuť tak, že teplo vznikajúce tepelným spracovaním odpadu sa využije aj na výrobu elektrickej energie.

Pre žiakov bola pripravená vyškolenou lektorkou Mgr. Ľubkou Brzovou obhliadka exteriéru ( triedenie papiera, plastov, váženie odpadu …), interaktívna hodina environmentálnej výchovy, prostredníctvom prezentácie a zopakovanie prezentácie na princípe hry „človeče, nehnevaj sa“. Žiakom aj učiteľom sa celý program prehliadky veľmi páčil.

Veríme, že žiaci  si odniesli dôležité poznatky, ktoré v nich pretrvajú a pretavia sa do pozitívneho vzťahu k aktívnej ochrane nášho životného prostredia.