Exkurzia do KOSITU

12.1.2023 sa žiaci 4.C zúčastnili exkurzie do KOSITU. Autobus nás pohodlne doviezol do areálu. Lektorka nás po ňom previedla a pútavou formou rozprávala o ďalšom spracovaní papiera, plastov, elektroodpadu a o spaľovaní. Mali sme možnosť vidieť ľudí pracujúcich v tejto spoločnosti a zistiť, že
to vôbec nie je ľahké zamestnanie. Zaujalo nás množstvo vecí a veľa sme sa dozvedeli. Nakoniec sme mali workshop a hry s environmentálnou tematikou. Túto exkurziu absolvujú vo februári aj ďalšie štvrtácke triedy. Veľmi sa nám táto exkurzia páčila.