EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Dňa 30.9. 2019 sa naša škola rozhodla zapojiť sa do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii. Pri tejto príležitosti sme pozvali všetky základné aj materské školy sídliska na bežeckom maratóne s názvom “ Bež za zdravím „. Zaiste aj takáto aktivita napomôže posilniť radosť z pohybu a vedie detí a žiakov k zdravému životnému štýlu, čo bolo našim cieľom. Bežecký ovál hýril pestrými farbami športového oblečenia a navôkol znelá lákavá rytmická hudba. Stretlo sa tam množstvo žiakov rôzneho veku. Počasie nás ráno trochu nechalo v neistote, avšak keď na školské ihrisko vybehli deti, žiaci, všetko sa zmenilo. Slniečko vykuklo spoza mrakov a pohladilo nás teplými lúčmi. Najmladší sa popasovali s prekážkami na bežeckej trati, starší tancovali na rytmickú hudbu a najstarší bežali maratónsku štafetu. Spolu na našom ihrisku športovalo vyše 800 detí a žiakov. Všetci sme bežali za svojim zdravím. Nuž a to sa už oplatí. Tešíme sa z vydarenej akcie a o rok pozývame znova.