Didaktické hry

V piatok, 24.06.2022, sa uskutočnili didaktické hry v parku Anička. Pre deti bol pripravený program v podobe športových hier, pri ktorých mali deti možnosť ukázať svoje zručnosti, ale aj spoluprácu v skupine. Aj napriek horúcemu počasiu sme sa dobre zabavili.