Čítanie so starými rodičmi v 1.C

V utorok 26.marca si žiaci 1.C s p.učiteľkou pozvali na besedu starých rodičov. Rozprávali sa o škole v minulosti a dnes. Staré mamy čítali obľúbenú knihu Žiaci kládli otázky a staré mamy a dedko ochotne odpovedali. Žiaci sa pochválili čítaním zo šlabikára. Spoločne prežili krásnu hodinu.