Beseda – zdravý životný štýl a prevencia tabakizmu pre I. stupeň

Dňa 24.1.2023 sa na našej škole pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s pracovníkom RÚVZ o základných zásadách zdravého životného štýlu a prevencii tabakizmu. Žiaci sa na nej dozvedeli množstvo prekvapivých a zaujímavých informácií ohľadne toho, čo sa deje s organizmom človeka a ako fajčenie vplýva na zdravie človeka. Síce táto téma bola rozobratá skôr teoreticky a informatívne, žiakov to veľmi zaujalo a na konci besedy sa objavilo množstvo rúk hore s otázkou na perách a očakávaním novej informácie v očiach.