Átrium a klavír pre žiakov

Aj vtomto školskom roku slúži Átrium žiakom našej školy počas vybraných vyučovacích hodín.
Na požiadanie žiackého parlamentu žiaci môžu podľa ročníkov relaxovať v týchto vonkaších priestoroch cez veľkú prestávku.
Ďalšou možnosťou na oddych je využitie klavíra pri knižnici pre žiakov, ktorí vedia hrať na klavíri.