Šaliansky Maťko

Dňa 18.12. 2023 sa v našej škole konalo školské kolo  súťaže Šaliansky Maťko. Žiaci 2. až 7. ročníkov prednášali slovenské povesti od slovenských autorov. Súťaž mala 3 kategórie a prednes hodnotili 3 odborné poroty – pani učiteľky SJ. Výsledky sú nasledovné:

1.kategória 2.-3. ročník:

  1.  miesto: Marek Dobrovič – 3.B
  2. miesto: Rebeka Dvorožňáková – 3.A a Alexandra Pavuková – 2.B
  3. miesto: Miroslava Antošová – 3.B a Matias Tomko – 2.A
  4. miesto: Stella Komjáthy – 3.C

Cena poroty:  Lukáš Hrabčák  –  2.C

2.kategória 4.-5. ročník:

  1. miesto: Alex Vavrek – 5.B
  2. miesto: Šimon Timko – 4.A a Zuzana Melničáková – 5.B
  3. miesto: Alexandra Milaniaková –  5.B a Lívia Andrejčáková –  4.A.

 

3.kategória 6.-7. ročník:

  1. miesto: Lia Tomášová – 7.A
  2. miesto: Vivien Lukačková – 6.C
  3. miesto: Soňa Čuchtová – 6.C

 

Nie je vôbec ľahké naučiť sa naspamäť 2 strany povesti a ešte ju aj kvalitne predniesť pred kolektívom a porotou. Žiaci museli vynaložiť  veľké úsilie, stráviť pri učení veľa času,  aby to zvládli. Preto boli ocenení všetci a dostali okrem diplomu aj krásne vecné ceny.

OK bude 7.2. 2024 a postupujú naň traja víťazi ŠK. Výhercom srdečne  blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom súťažnom kole.