Webinár na tému Šikana a kyberšikana

V utorok 24.5.2022 sa deviataci v rámci národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím zúčastnili webináru na tému Šikana a kyberšikana, ktorý organizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Ministerstva vnútra SR.

S pojmom šikany a kyberšikany sa naši žiaci stretávajú na hodinách etickej výchovy a aktivitách organizovaných koordinátorkou prevencie, takže pre nich to nie je neznámy pojem. Aj napriek tomu mal webinár vedený odborníkom z praxe obohacujúci prínos.