Vianočný program v Domove dôchodcov „Jesienka“ na Železníkoch

Dňa 14.decembra naši herci z 3.B a speváci z 5.B navštívili seniorov v Domove dôchodcov na Turgenevovej ulici na Železníkoch. Pod vedením p. uč. Somošovej a Andrijkovej pripravili pestrý vianočný program. Pani asistentka Diana Bidovská prezliekla deti do výrazných kostýmov a herci mohli smelo nastúpiť na scénu. Tretiaci zahrali milú scénku O Ježiškovi a verne sa zhostili úlohy gazdinej, Márie a Jozefa z Betlehema. Koledníci z 5.B zavinšovali seniorom  veselé vianočné vinše a zaspievali aj zahrali vtipné koledy. Medzi hudobnými nástrojmi nechýbal ozembuch, zvončeky, bubon, triangel či paličky a rolničky. Naši malí herci  odovzdali starkým vianočné darčeky – plné škatule, ktoré  sami pripravili a s láskou naplnili. Mnohí obyvatelia domova netajili prekvapenie a v očiach slzy dojatia. Pani riaditeľka domova žiakom ukázala interiér a izby, kde seniori žijú. Žiaci nadviazali so starkými osobný kontakt a úprimnou vtipnou komunikáciou im spríjemnili predvianočné chvíle.

         Neodišli naprázdno – za vystúpenie dostali štedré sladké odmeny v pekných vianočných balíčkoch. Seniori by s nami radi spolupracovali aj naďalej a už teraz sa tešia na ďalšie programy v budúcom roku.