Tabakizmus, prevencia drog – prednáška pre 4. ročník

Dňa 25.10.2023 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili na  prednáške „Tabakizmus, prevencia drog“. Počas tejto prednášky sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o rôznych drogách, o tom ako vyzerajú, či aký majú účinok na organizmus. Zároveň sa dozvedeli aj to, aké rôzne psychické či fyzické zdravotné ťažkosti tieto drogy spôsobujú. Pri každej spomenutej látke, mali prezentovanú aj maketu danej látky, teda to, ako približne daná droga vyzerá. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií ktoré ich aj určite zaujali, čo napovedali stále dvihnuté ruky počas prednášky.