S peniazmi si poradím – finančná gramotnosť v ŠKD

V týždni od 20.11. do 24.11. si deti v ŠKD rozšírili a overili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. V rôznych tvorivých a interaktívnych aktivitách si deti vyrobili modely euro mincí a bankoviek, rôzne pokladničky a peňaženky. Vyskúšali si modelové nakupovanie v úlohe
zákazníka aj predavača, vypracovali rôzne pracovné listy a interaktívne úlohy.