Ponožkový október

Spolupatričnosť a pomoc druhým je aj pre nás pedagógov ako aj  našich žiakov dôležitá. Aj preto sme sa v mesiaci október radi zapojili do  4.ročníka dobročinného projektu Ponožkový október, ktorú spustilo Občianske združenie PODAJ

ĎALEJ. Spoločne sme sa zamysleli  ako žijú niektorí ľudia okolo nás.

Hreje nás pocit v srdci, že sme pomohli ľuďom bez domova.