Otvorená hodina pre rodičov

Dnes zažili prváci krásny deň, pretože si pozvali na hodinu SJL a MAT rodičov. Chceli sa pochváliť, čo všetko už v škole zvládli. Na prvej hodine čítali, písali a hľadali slovíčka, čítali zo šlabikára a písali na tabuľu. Na druhej hodine vymýšľali príklady a slovné úlohy , počítali do 8 a riešili úlohy z PZ. Hodiny sa rodičom páčili a p.uč. Képesová bola na svojich žiakov pyšná. Vzájomne si popriali pekné sviatky a určite si chcú takúto aktivitu zopakovať aj na jar.