OCHUTNÁVKA JEDÁL ZDRAVEJ VÝŽIVY

Pekné a milé básničky a pesničky sme počuli na „Ochutnávke zdravej výživy“, ktorú pripravili pani učiteľky, vychovávateľky a asistentky prvého stupňa pre rodičov a žiakov 1. ročníka. Tradičná akcia sa opäť stretla s obrovským záujmom zo strany rodičov. Po slávnostnej imatrikulácii ochutnali rodičia aj žiaci zeleninové a ovocné šaláty, rôzne  nátierky aj zdravé sladkosti. Pripravené dobroty všetkým veľmi chutili a domov odchádzali plní zážitkov  a krásnych dojmov z vydareného popoludnia.
Tešíme sa na túto akciu znova o rok!