Environmentálna trestná činnosť – beseda

5.11. navštívila našich štvrtákov príslušníčka PZ , aby sa porozprávali o environmentálnej trestnej činnosti . Čo si pod tým máme predstaviť ? Je to týranie zvierat, porušovanie ochrany stromov a krov, šírenie nákazlivých chorôb zvierat a rastlín, pytliactvo či krádež rizikových chemických látok.
Beseda bola zaujímavá a žiaci pohotovo reagovali na otázky. Niektorí pridali aj osobné skúsenosti. Dozvedeli sa veľa nových informácií a príslušníčku PZ odmenili veľkým potleskom.