Codeweek – Šifry okolo nás

Tohtoročná celoeurópska iniciatíva Codeweek na našej škole sa venovala téme kódovania a šifier. Úlohy, ktoré žiaci riešili mali formu tajničiek, testov a rôznych atraktívnych grafických zadaní.