Život a peniaze – beseda

Dňa 21.2. a 28.2. žiaci tretích ročníkov absolvovali ďalšiu časť programu Život a peniaze, ktorú si pre nich pripravilo CVČ Popradská. Žiaci sa rozprávali o finančných plánoch domácností. Rozdelili si financie do dvoch kategórií, príjmy a výdavky. Povedali si, aké možnosti majú pri finančnej rezerve a zároveň to, ako by ju bolo najideálnejšie zhodnotiť. V závere si žiaci vytvorili svoj vlastný finančný plán, ktorý môžu uplatniť napr. pri školskom výlete.