Ochutnávka zdravej výživy

Čerešničky, čerešničky, čerešne…
Červené jabĺčko vo vrecku mám…
Orechy, orechy, bolo ich tam dva mechy…
Takéto pekné a milé básničky a pesničky sme počuli na „Ochutnávke zdravej výživy“, ktorú pripravili pani učiteľky prvého stupňa pre rodičov a žiakov 1 .ročníka. Akcia sa stretla s obrovským záujmom zo strany rodičov, ktorí ochutnali zdravé šaláty, nátierky, koláčiky a ovocie. Pripravené zdravé dobroty všetkým veľmi chutili a domov odchádzali plní zážitkov  a krásnych dojmov z vydareného popoludnia.
Tešíme sa na túto akciu znova o rok!