Ťahanovské vianočne trhy

Atmosféru blížiacich  sa sviatkov sme plnými dúškami mohli precítiť a vychutnať  aj na tradičných vianočných trhoch na našom sídlisku 15.12 2023.

Žiaci  a zamestnanci ZŠ Belehradská 21 podporili túto atmosféru nielen kultúrnym programom, ale aj stánkom s vianočnými dekoráciami, koláčikmi a perníčkami, ktoré  okoloidúcim návštevníkom   s láskou podarovali.

Rovnako  v priestoroch úradu MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce sme inštalovali výstavku žiackych prác  s vianočnou tematikou. Verím, že potešia.

Veľmi pekne ďakujem žiakom ako aj zamestnancom školy za ich zaangažovanosť.

PEKNÉ VIANOCE!