Valentísky ples

16.2.2024 sa naša školská jedáleň premenila na tanečný parket a celý deň žila škola prípravami na veľkú udalosť – Valentínsky ples. Ako býva dobrým zvykom, tak i náš ples otvorili tanečné páry siedmakov a ôsmakov úvodným valčíkom a čačou. Všetci s úžasom pozorovali, čo sa ich spolužiaci
naučili na tanečnom kurze a obdivovali ich ladné pohyby na parkete. Po úvodnom tanci mohla začať zábava. Ples okrem dobrej nálady a tanca sprevádzali aj rôzne súťaže či tombola. Veľmi pekne ďakujeme všetkým pedagógom aj odborným zamestnancom za pomoc s prípravou a dozorom, pani kuchárkam za skvelé pohostenie, pani upratovačkám za upratanie a žiakom za prítomnosť a slušné správanie. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
Mgr. Miriam Komárová a PaedDr. Erika Vasilenko