Úspech v karate

Dňa 18.3. 2023 sa žiak 4.C Damián Sucz zúčastnil 2. Slovenského pohára detí a žiakov v karate. Reprezentoval klub UNION Košice a obsadil krásne 2.miesto. Tento žiak sa pravidelne zúčastňuje celoslovenských súťaží a umiestňuje sa na popredných miestach.
Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov !