Teambulding pre žiacke parlamenty

Reštart žiackeho parlamentu po 2,5 ročnej odmlke sme začali teambuldigom, ktorý organizovalo združenie mládeže Iuventa. V utorok 17.05.2022 sa vo Výmeníku Jegorovovo stretlo  5 základných škôl z Košíc a okolia vrátane našich ôsmakov. Takmer 30 mladých ľudí, ktorí sa nikdy predtým nevideli vytvorili počas 6 hodinového maratónu výbornú atmosféru. Precvičili si rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo navodiť spoluprácu a komunikáciu v tíme. Pozri link:

https://www.facebook.com/100066065400146/videos/pcb.323012543244257/540428367460716

Všetky parlamenty predstavili aj svoju činnosť a čo bolo najdôležitejšie, boli pre seba navzájom novou inšpiráciou.

Odniesli sme si darček v podobe tlačených príručiek Kick-up, ktoré sú pomocníkom pri vedení školského parlamentu. Odozva stretnutia bola veľmi pozitívna a tešíme už na budúce stretnutia.  Veľká vďaka patrí aj nášmu skvelému lektorskému tímu Slavomír Pačuta a Veronika Spišková.

Tomáš Michalík, koordinátor žiackeho parlamentu