Spoznaj svet s micro:bitom

V piatok 24.2.2023 sa žiaci ôsmeho ročníka – Filip Pulman a Peter Bartoš – zúčastnili súťažného workshopu Spoznaj svet s micro:bitom, ktorý organizovalo súkromné gymnázium Futurum v spolupráci s firmou CANCOM. V rámci celodennej akcie si žiaci rozšírili zručnosti a vedomosti pri práci s micro:bitom a následne ich aplikovali v súťažných úlohách.