S peniazmi si poradím

V týždni od 21.11. do 25.11. si pani vychovávateľky v ŠKD pre deti pripravili rôzne aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti. Deti v jednotlivých oddeleniach poznávali euro mince a bankovky, vyrábali repliky peňazí, s ktorými sa hrali na obchod.
Formou rozhovorov a prezentácii sa dozvedeli čím sa platilo v minulosti, ako sa platí dnes, na čo sú potrebné peniaze, prečo je potrebné si šetriť. Deti si vyrobili pokladničky a peňaženky. V závere týždňa si svoje poznatky overili pracovnými listami a tiež on-line na https://www.zlatka.in/sk/#1
Deti nás veľmi prekvapili svojou šikovnosťou v jednotlivých aktivitách, prejavili veľký záujem o témy finančnej gramotnosti, preto ich budeme pravidelne zaraďovať do jednotlivých činností ŠKD.