PONOŽKOVÁ VÝZVA

Svetový deň Downovho syndrómu

21.3.2023

Aj v našej škole sme 21.3.2023 vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi s Downovým syndrómom. Už tradične sme si v tento deň obliekli rozdielne ponožky. V triedach 2. stupňa sme aj diskutovali, ako vlastne Downov syndróm vzniká a čím sú títo ľudia jedineční. Mnohí žiaci aktívne komunikovali o uvedenej téme. V triedach sme rozprávali o tolerancii odlišných vlastností,  povzbudili sme prosociálnosť a  budovali scitlivovanie žiakov k zdravotným znevýhodneniam. Všetkým zapojeným žiakom a pedagógom ďakujeme za aktívnu účasť.