Podvýživa

V rámci projektu Unicef „Škola priateľská k deťom“ do ktorého je naša škola zapojená prebehla na našej škole vzdelávacia aktivita na tému Podvýživa. Zúčastnili sa na nej žiaci zo 7., 8. a 9. ročníka. Prezentáciu mal pán Mroč, koordinátor Unicef pre školy. Vo svojej prezentácii sa zameral na príčiny
podvýživy vo svete ako je (sucho, vojnové konflikty, klimatické zmeny atp.). Dôsledkom podvýživy trpia najmä deti, čo negatívne prispieva k ich zdravému rozvoju. Odvrátenou stránkou podvýživy je obezita spojená s prijímaním nekvalitných potravín pre telo. Unicef sa snaží zvrátiť tento svetový
problém rôznymi spôsobmi pomoci. Jedna z nich je distribúcia arašidovej pasty, ktorá je obohatená o cukor a pomáha deťom dodať dôležité nutričné hodnoty a často zachráni aj život. Forma pomoci do ktorej sa môžu zapojiť aj žiaci našej školy, bude celoslovenská zbierka Modrý gombík ktorá bude 21. mája 2023.