Ovocný deň v ŠKD

Všetky naše deti dobre vedia, že ovocie a zelenina sú potrebné pre ich zdravie a rast. To, že im ovocie aj chutí dokázali 12.10. 2023 na našej tradičnej akcii „Ovocný deň“. V rôznych aktivitách v oddeleniach i v školskej kuchynke triedili a poznávali druhy ovocia, tvorili z neho krásne obrázky, maľovali, modelovali, vystrihovali a v neposlednom rade si na ovocí aj pochutnali.