Olympijský odznak všestrannosti

Žiaci 6.-9.ročníka sa zapojili do národného športového projektu Olympijský odznak všestrannosti. Disciplíny – skok do diaľky z miesta znožmo, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10×5 m, hod medicinbalom 2 kg, vytrvalostný člnkový beh, ľah-sed 30 s. Úspešnejšie tento rok boli dievčatá. 8 z nich dostalo bronzový odznak a jedna jediná Laura Sauerová zo 7.A získala strieborný odznak. Laure a ostatným zapojeným gratulujeme a všetkým držíme palce do ďalšieho roka. ❤️