Noc výskumníkov v škole a v ŠKD

Žiaci 6. A triedy sa zúčastnili Európskej noci výskumníkov v OC Optima. Rôzne organizácie a univerzity prezentovali spolu 58 vedeckých stánkov z oblasti (fyziky, chémie, biológie, medicíny, matematiky, techniky a informatiky). Nechýbali ani spoločenské vedy, diplomacia, ekológia i ekonomika. Žiaci si mohli vyskúšať rôzne prístroje alebo pokusy. Akcia rozšírila obzor žiakov z rôznych oblastí vedy.

30.9. 2022 sa naši možno budúci vedci z 9. a 10. oddelenia ŠKD zúčastnili na veľmi populárnej akcii Noc výskumníkov. Na jednotlivých stanovištiach v priestoroch OC Optima si vyskúšali rôzne fyzikálne a chemické pokusy, zistili aké možnosti v sebe skrýva dnešná IT technika a robotika. Dnes sa
potvrdilo, že raz vidieť a vyskúšať je viac, ako dvakrát počuť. Deti si okrem množstva suvenírov a darčekov odniesli veľa nových poznatkov, ktoré v budúcnosti určite využijú.