Návšteva Planetária

Dňa 22.6. sa triedy 3.C a 3.B zúčastnili Exkurzie v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici v Košiciach. Priniesli si nové vedomosti a zaujímavé zážitky. Krásna obloha a pútavé rozprávanie ich na konci šk. roka preniesli do iného obrovského a tajomného sveta.