Naše hviezdy!

Na speváckej súťaži KOŠICE STAR, ktorá sa konala 27.3. 2023 sa našim žiakom naozaj darilo vynikajúco.
Vyše 100 žiakov súťažilo v priestoroch CVČ v deviatich kategóriách, ale žiaci našej školy v dvoch: sólový spev a tiež zbory.
V kategórii sólo spev 7. až 9. ročník
sa umiestnili žiaci nasledovne:
🎵Karin Jurková, 2.miesto
– hudobný sprievod jej robil Rastislav Banóm, ktorý bol porotou tiež ocenený.
🎵Lea Blandónová, 1.miesto spievala a zároveň sa doprevádzala gitarou a získala si uznanie poroty za vynikajúcu španielsku pieseň.
Z prvého stupňa sa ocenenia v kategórii Zbory dočkalo aj duo z 3. Ročníka.
🎵Lucia Kotianová a Šimon Adzima spievali pieseň Svetlo svieti nám z rozprávky Na Vlásku.
Veľmi sa z takého úspechu tešíme a výhercom blahoželáme.