Marec – mesiac knihy vo 4.C

30.marca si naša 4.C trieda pripomenula význam kníh netradične. Pozvali sme si na besedu dve staré mamy našich spolužiačok: p. Čavarovú a p. Hercegovú. Rozprávali sme si zážitky z čias minulých a terajších, ako fungovala škola dávno, aké knihy čítali vtedajšie deti. Babky porozprávali pútavou formou o ich obľúbených knihách. My sme zasa spomenuli knihy, ktoré čítajú dnešné deti. a ukázali im našu vyrobenú knihu o Osmijankovi.  Hodina ubehla rýchlo a lúčili sme sa s dobrými pocitmi.