Magické popoludnie v ŠKD

Každoročnou akciou nášho ŠKD pred jesennými prázdninami bol Magický večer pre druhákov. Z dôvodu pandémie sa však dva ročníky tejto akcie neuskutočnili. Aby ani staršie deti o túto akciu neprišli, rozhodli sme sa tento rok zorganizovať pre všetky deti v ŠKD Magické popoludnie.
Škola sa razom premenila na hrad Belehrad a z detí a pani vychovávateliek sa stali strašidielka, strigy, netopiere a iné príšerky. Magický moment nastal, keď deti vypili „žabí sliz“ a zjedli „dážďovku“ a stali sa z nich strážcovia nášho hradu Belehradu. Potom sa smelo pustili do hier, plnenia rôznych magických úloh, súťaží, tanca a zábavy. Samozrejme nemohli chýbať ani magické dobroty, za ktoré ďakujeme rodičom.