Jarné a veľkonočné tvorenie v ŠKD

V týždni od 20.3. do 24.3. si deti v jednotlivých oddeleniach vyskúšali svoje manuálne zručnosti a prejavili veľkú šikovnosť. Za pomoci pani vychovávateliek si vyrobili rôzne jarné a veľkonočné dekorácie s využitím prírodného i odpadového materiálu. Výrobky potešia nie len rodičov, ale aj
ostatných obyvateľov sídliska, lebo budú vystavené pred miestnym úradom.