iBobor

V dňoch 8. – 10. 11. prebehla na našej škole medzinárodná online súťaž iBobor, ktorej sa každoročne zúčastňujú všetci žiaci 4. – 9. ročníka. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Zároveň súťaž podporuje u žiakov čítanie s porozumením, kreatívnosť a logické myslenie. Tohto roku na Slovensku súťažilo 1013 škôl /takmer 72 300 žiakov/.

Vynikajúci výsledok získali naše dve piatačky Sofia Fuseková /5.C/ a Vanessa Kolumberová /5.A/, ktoré v svojej kategórii dosiahli plný počet bodov.

Výsledky súťaže na našej škole:

 Kategória – Bobríci:

  1. miesto: S. Fuseková /5.C/, V. Kollumberová /5.A/
  2. miesto: V. Keslerová /5.A/
  3. miesto: D. Bodo, T. Geletka /4.A/, S, Mihalíková /5.B/

Kategória – Kadeti:

  1. – 3. miesto: P. Hogya /8.A/, P. Kaľata /9.A/, V. Veterný /9.B/