Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň

22.2.2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Všetci žiaci boli veľmi dobre pripravení a zaslúžia si pochvalu. Na 1. mieste v poézii s postupom do okresného kola sa umiestnila žiačka 4. B triedy Karin Pavuková, 2. miesto zo 4.D triedy získala Auróra Vasilenko a 3.miesto z 3.C – Richard Záhoranský. V próze na 1. mieste s postupom do okresné kolo sa umiestnila žiačka z 3.A Lucia Kotianová na 2. mieste skončil žiak z 3.A Šimon Timko a na 3. mieste žiačka z 2. B Miroslava Antošová. Veľká vďaka patrí aj porote.