Escape room – informatiká súťaž

V piatok 16.12.2022 odborná porota vyhodnotila súťažné práce žiakov košických škôl, ktoré boli poslané do celomestskej informatickej súťaže organizovanej školou ZŠ Belehradská 21 s názvom Escape room. Súťaž bola zameraná na tvorby únikových miestností či už prostredníctvom prezentácií, animácií alebo programového prostredia Scratch.

Spomedzi mnohých zaujímavých videí, animácií, prezentácií a obrázkov boli ocenení títo žiaci:

  1. miesto – Linda Mentová, ZŠ Laca Novomestského (prezentácia)
  2. miesto – Tea Kánová, ZŠ Laca Novomestského (prezentácia)
  3. miesto – Jakub Porubský, ZŠ Park Angelinum, (Scratch)

Za prínosné práce boli diplomom ocenení žiaci ZŠ Belehradská 21 – Peter Bartoš, Patrik Kish a Samuel Leško s prácami v prostredí Scratch, Katarína Šedová zo ZŠ Požiarnická s prezentáciou a Matej Butkovič zo ZŠ Park Angelinum.

Výhercovia si v utorok 17. 1.2023 prevzali u našej pani riaditeľky ceny. Všetkým výhercom gratulujeme a na všetkých zúčastnených sa tešíme opäť o rok.